OM MOMENTA

Forlaget Momenta ved Olav Skaaning Andersen

Momenta er stiftet 1. april 2017 og udgiver gode historier. Digitale og fysiske bøger, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Velfortalte fortællinger, der tilføjer nye perspektiver og øjne på både det danske samfund og verden omkring os. Udgangspunktet er kritisk og konstruktivt, og forlaget tager med sine udgivelser del i den samfundsmæssige, politiske og kulturelle debat på en fordomsfri og debatskabende måde og medvirker til at udvikle det danske samfund i en retning, der har til formål at skabe et mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk samfund.

I en flimrende verden er der brug for bøger, der i et langt format tager fat på det liv, vi lever, og det samfund, vi lever i. Det gælder personlige beretninger, der kan fortælle en mere principiel udviklingshistorie, og det handler om kritiske og undersøgende bøger, der blotlægger sammenhænge og fordomme. Det er også bøger, der beskæftiger sig med det nære liv, der kan give os en bedre og mere velfungerende tilværelse. Portrætter, biografier, dokumentar, historie, journalistik, livsstil og faktuelle fortællinger, der har noget på hjerte.

Momenta udgiver kun faglitteratur/non-fiction. Forlaget fusionerede 1. september 2022 med ImpactPress og udgiver titler på både Momenta og ImpactPress.